شهید آوینی آمریکا و اسرائیل

آمریکا اکنون مظهر اکبر شیطان و دست قدرت اوست اگر ما با این مظهراکبر شیطان نبرد نکنیم یاد خورشید حق در غروب غرب فراموش می گردد و شیطان جاودانهکره زمین را تسخیر می کند......

503 کیلوبایت

دانلود کلیپ صوتی

 

 

 

تمثیل آنان در برابر نظام اسرائیل تمثیلداود است در برابر جالوت. داود نیز با سنگ و فلاخن به نبرد غولی همچون جالوت رفت کهتا بن دندان مسلح بود عقل ظاهر در نبردی چنین پیروزی را از آن جالوت می بیند اماچنین نشد.......

 

358 کیلوبایت

دانلود کلیپ صوتی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید