یا زهرا

یا زهرا       

          زجانش برون جوهر افتاده بـود         

ز خاتم ورا گوهـــــر افتاده بـود

                 به بند ستم می کشیـــدنــد دل                 

به روی زمین دلبــر افتاده بــود

               به سوی خدا راه ره میسـپـــرد              

به راه خدا رهبــر افــتاده بــــود

             ز قرآن ناطق قلم میشکســــت             

به سوی دگر دفتر افتاده بـــــود

               به شام سیه ماه در بنــد بـــــود               

به خاک اندرون اخترافتاده بــــود

            کنار دری دختــری می گریــست            

به دریای خون مــادر افـتــاده بود

            شکست ازکـــمر بالگدســاق گـل           

خزان گشته گل گلپر افتـــاده بود

             علی مرد آنجا که در پیـــــــش در             

همه هستی حیدر افتـــاده بــــود

             ز پرواز وامانده بــد مـــرغ حــــــق              

چو پربسته و شــهپر افتاده بــــود

                ز سیلی رخ لــالـه بـــد داغـــــــدار                 

ز بازو شکســتــه پــر افتــــاده بود

       حسن خون به دل رخ پر آزرم دشت     

حسینش شر بر ســــــر افتاده بود

                   میان شـــغـــالــان دژم بـــود شــیر                 

 ز بالای شه افسر افـــتــــاده بـــود

              گمانم که عرش خــــــداونـــد ریخت            

     که صدیقه ی محشر افــــتــاده بود  

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

سلام! وبلاگ جالبی داری و اگه موافق باشی واسه افزایش بازدید از وبلاگامون با هم تبادل لینک کنیم! اگه موافقی منو با نام تایپ ارزان-محمد-شرق تهران لینک کنو بعدش بهم خبر بده تا سریع لینکت کنم . ممنون!