کروبی اعتراف می کند...در مجلس ننگین ششم

کروبی مجلس ششمسخنان  کروبی در مجلس ششم و اعتراف به پول گرفتن از شهرام جزایری
سرزیرشو میدادن به مجلسی ها(مجلس ششم)...هر کی گرفته مشکلی نداشته...!!
١.٣ مگابایت 

 دانلود کلیپ تصویری

/ 0 نظر / 9 بازدید