/ 1 نظر / 5 بازدید
وحید زایری

همه برادران پس از اتمام مراسم جهت صرف قلیون مهمان حاجی هستند ! [نیشخند]